Lei 047 de 2022 – Altera a Lei n°. 006.2022 – Adiante