LEI N° 031.2006 DE 10.05.2006 – RUA – RITA SINHA CARNEIRO