LEI N° 005.2000 DE 10.07.2000 – BANDA DE MUSICA MUNICIPAL