LEI N° 157.1993 DE 03.05.1993 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE